Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7924 — Bell AG/Coop Group/H.L. Verwaltungs-GmbH) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)