Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7924 – Bell AG / Coop Group / H.L. Verwaltungs-GmbH) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)