Inledning av förfarande (Ärende M.7758 – Hutchison 3G Italy/WIND/JV) (Text av betydelse för EES)