Mål F-66/12: Personaldomstolens beslut av den 2 februari 2016 – de Stefano mot kommissionen