Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4913 – Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP