Beslut fattade av domstolen vid särskilt administrativt plenum den 12 oktober 2015