Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7912 – Fluor/Stork) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)