Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7912 – Fluor/Stork) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)