Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7912 – Fluor/Stork) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)