Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7912 – Fluor/Stork) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)