Skriftlig fråga E-4250/07 från Sajjad Karim (ALDE) till kommissionen. Militäroffensiv i Burma