Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1512 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6761) (Besedilo velja za EGP.)