Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1512 a Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 6761] (Text cu relevanță pentru SEE.)