Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1512, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6761) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)