Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG) (Text av betydelse för EES)