Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1661 av den 15 september 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende