Skriftlig fråga E-4091/08 från Graham Watson (ALDE) till rådet.Översättning