Predmet F-42/12: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 4. svibnja 2016. – Bouvret protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Mirovine — Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju — Mirovinska prava stečena prije stupanja u službu Unije na temelju nacionalnog mirovinskog sustava — Prijenos u mirovinski sustav Unije — Prijedlog za uračunavanje razdoblja osiguranja koji je zainteresirana strana prihvatila i koji je utemeljen na novim općim provedbenim odredbama — Prigovor nedopuštenosti — Pojam akta kojim se nanosi šteta — Članak 83. Poslovnika)