Mål T-4/16: Tribunalens beslut av den 2 juni 2016 – Rabbit mot EUIPO – DMG Media (rabbit) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Återkallande av invändning — Anledning saknas att döma i saken)