Kommissionens förordning (EU) 2016/4 av den 5 januari 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 vad gäller väsentliga miljöskyddskrav (Text av betydelse för EES)