Mål C-69/16 P: Överklagande ingett den 5 februari 2016 av Cellnex Telecom S.A. y Retevisión I, S.A. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 26 november 2015 i mål T-541/13, Abertis Telecom S.A. y Retevisión I mot kommissionen