Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8182 – PAI Partners/RP Group) (Text av betydelse för EES)