Mål C-257/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Köln (Tyskland) den 9 maj 2016 – Elke Roch, och Jürgen Roch mot Germanwings GmbH