Europaparlamentets beslut av den 9 september 2015 om ändring av namnet på delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet (2015/2842(RSO))