Mål T-176/16: Överklagande ingett den 20 april 2016 – Kofola ČeskoSlovensko mot EUIPO – Mionetto (UGO)