Skriftlig forespørgsel P-006892/11 Satu Hassi (Verts/ALE) til Kommissionen. Kommissionens analyse af biobrændstoffers drivhusgasværdi