Mål T-345/16: Överklagande ingett den 27 juni 2016 – Blackmore mot EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)