Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8085 – AEA/Scan Global Logistics) (Text av betydelse för EES)