Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1607 zo 6. septembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny