Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1607 (2016. gada 6. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai