2016 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1607, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti