Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1607 на Комисията от 6 септември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци