Mål C-341/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 16 juni 2016 – Hanssen Beleggingen BV mot Tanja Prast-Knipping