Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7907 – Sphinx/CVC Capital Partners/RAC) (Text av betydelse för EES)