Sammanfattning av kommissionens beslut av den 4 februari 2016 om att förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium) [delgivet med dokument nr C(2016) 531] (Text av betydelse för EES)