Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7888 – APAX/B&G/Mannai/GFI Informatique) (Text av betydelse för EES)