Mål T-170/13: Tribunalens dom av den 2 februari 2016 – Benelli Q. J. mot harmoniseringskontoret – Demharter (MOTOBI) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Gemenskapsordmärket MOTOBI — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 51.1 a förordning (EG) nr 207/2009)