Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tesauro fremsat den 19. oktober 1989.