Stanovisko generálního advokáta - Tesauro - 19 října 1989. # Spolková republika Německo proti Komisi Evropských společenství. # Zemědělství - EZOZF. # Věc C-333/87. Německo v. Komise TITJUR