KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY „Strategia na rzecz w pełni funkcjonującej i odpornej strefy Schengen”