Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9272 – 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/DirectRoute [Limerick]) (Text av betydelse för EES.)