Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii [Vec M.9272 – 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/DirectRoute (Limerick)] (Text s významom pre EHP)