Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9272 – 3i Group / TIIC Management / Meridiam Infrastructure Finance / DirectRoute (Limerick)) (Dokuments attiecas uz EEZ.)