Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9272 — 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/DirectRoute (Limerick) (Текст от значение за ЕИП.)