Cauza T-879/19: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2020 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Dr. Jacob’s essentials – Marca internațională verbală anterioară COMPAL ESSENCIAL – Mărcile naționale și internaționale figurative anterioare FRUTA essencial, COMPAL essencial și Compal FRUTA essencial – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]