Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7746 – Teva/Allergan Generics) (Text av betydelse för EES)