Mål T-391/16: Talan väckt den 19 juli 2016 – Ayuntamiento de Madrid mot kommissionen