Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8038 – Apax Partners/Accenture/Duck Creek) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)