Mål T-305/16: Överklagande ingett den 14 juni 2016 – Lidl Stiftung mot EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)