Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros) (Text av betydelse för EES)